Marknadsföringen av Somadril och Somadril comp rekommenderas upphöra tillfälligt

den 16 november 2007

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP har rekommenderat att marknadsföringstillståndet för karisoprodol tillfälligt ska upphöra. Alternativa läkemedel finns att tillgå.

Karisoprodol är ett narkotikaklassat läkemedel med muskelavslappnade egenskaper och som används för lindring av smärtor vid led- och muskelbesvär. Karisoprodol ingår i Somadril och Somadril comp.

Rekommendationen grundar sig på en förnyad utredning av säkerheten och effekten av karisoprodol påbörjad i september i år. Bland annat utvärderades nya data av risken för beroendeutveckling och missbruk av karisoprodol, liksom risken för intoxikation och psykomotorisk hämning. Då den terapeutiska effekten dessutom inte förefaller vara bättre än den för andra läkemedel godkända för behandling av led- och muskelsmärtor är bedömningen att riskerna med behandling med karisoprodol överväger nyttan. Användningen i Sverige kan uppskattas till 20000 patienter under år 2006.

Tills vidare rekommenderar Läkemedelsverket följande till patienter och förskrivande läkare:

  • Patienter som behandlas med Somadril eller Somadril comp bör kontakta förskrivande läkare för att diskutera alternativ behandling.
  • Patienter som behandlas med Somadril och Somadril comp bör inte hastigt avbryta behandlingen eftersom detta kan medföra risk för utsättningssymtom. Avbrytande av behandling bör ske i samråd med läkare.
  • Nya recept på Somadril och Somadril comp bör inte utfärdas.

Mer information återfinns på den europeiska läkemedelsmyndighetens, EMEAs webbplats, se länk till höger. 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies