Metadon Recip tablett 10 mg inte tillgänglig

den 19 oktober 2007

Metadon Recip tablett 10 mg är inte tillgänglig för närvarande på grund av tillverkningsproblem. Om inte övergång till annat opioidläkemedel kan ske, finns metadon i tablettform tillgängligt på licens tills vidare.

Metadon Recip tablett 10 mg finns för närvarande inte tillgänglig för behandling av svår smärta. Orsaken till restsituationen är produktionsproblem. Ny produkt kan enligt tillverkaren Recip AB finnas tillgänglig omkring den 20 december 2007.

Om förskrivande läkare bedömer att en övergång till något annat godkänt opioidläkemedel inte är möjlig, kan Metadon DAK från Nycomed förskrivas på licens till dess att Metadon Recip åter finns tillgängligt. Metadon DAK och Metadon Recip innehåller samma aktiva substans, metadonhydroklorid. Metadon DAK finns i styrkorna 5 och 20 mg. Tabletterna är försedda med brytskåra.

Läkemedlen kommer att vara tillgängliga för patient i slutet av vecka 43. Ansökan om licens sker på sedvanligt sätt via apotek. Läkemedelsverket påpekar att antalet tillgängliga förpackningar av Metadon DAK är begränsat.

Metadon Recip används vid svåra smärttillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies