Nässpray med desmopressin ska inte användas mot sängvätning

den 4 maj 2007

Nässpray och näsdroppar som innehåller läkemedlet desmopressin ska inte användas mot sängvätning. I Sverige gäller det preparaten Minirin, Desmopressin Nordic och Desmopressin Alpharma.

På grund av allvarliga biverkningar ska nässpray och näsdroppar som innehåller läkemedlet desmopressin inte längre användas mot sängvätning. Andra former av läkemedlet, som exempelvis tabletter, ger mindre biverkningar.

De nässprayer och näsdroppar som inte ska användas mot sängvätning är Minirin, Desmopressin Nordic och Desmopressin Alpharma. Personer som använder dessa läkemedel mot sängvätning bör diskutera byte till annan form av läkemedlet vid nästa planerade läkarbesök.

När desmopressin intas via näsan tas läkemedlet upp i blodet i större utsträckning än när läkemedlet tas via munnen. Det ökar risken för biverkningar, som till exempel för låg natriumhalt i blodet vilket i sällsynta fall kan leda till kramper.

Biverkningarna är vanligare hos barn än hos vuxna.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies