Nobel Biocare förbättrar informationen om tandimplantat

den 31 augusti 2007

Nobel Biocare har kompletterat sin plan för att förbättra informationen om tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect. Företaget tillmötesgår i huvudsak Läkemedelsverkets krav.

Läkemedelsverket granskade under 2006 tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect från företaget Nobel Biocare. Utredningen visade att det kunde finnas brister i implantatens användarinstruktioner, och Läkemedelsverket krävde att Nobel Biocare skulle förbättra instruktionerna.

Nobel Biocare redovisade sin plan för förbättrade informationsinsatser i juni 2007. På Läkemedelsverkets begäran kompletterade företaget planen den 20 augusti 2007, och Läkemedelsverket anser att företaget därmed i huvudsak tillmötesgår myndighetens krav.

Nobel Biocare ska nu informera kunder och berörda myndigheter om ändringarna i användarinstruktionerna och varför dessa ändringar är nödvändiga. Innan Läkemedelsverket avslutar ärendet inväntar verket också treårsresultaten från företagets studie av tandimplantaten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta
direktör Lennart Philipson,
tel: 018-17 26 52, 070-517 46 23

 

 

Läkemedelsverkets bedömning av Nobel Biocares åtgärdsplan

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies