Ny information om läkemedelsavgivande stentar

den 11 december 2007

Ny information ger anledning till uppdatering av tidigare rekommendation för användning av läkemedelsavgivande stentar. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen rekommenderar som tidigare att läkemedelsavgivande stentar bara ska användas till patienter med hög risk för återförträngning i blodkärlet.

I februari 2007 gick Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen gemensamt ut med en uppmaning om att läkemedelsavgivande stentar skulle användas ytterst restriktivt vid behandling av förträngningar i hjärtats kranskärl. Anledningen var rapporter som tydde på att behandling med läkemedelsavgivande stentar innebar en lätt ökad risk för blodpropp jämfört med ”vanliga” stentar.

Nu visar resultat från flera internationella sammanställningar, där de två typerna av stentar jämförts angående risken för hjärtinfarkt och död, att det inte finns några statistiskt säkra skillnader vid upp till fem års uppföljning.

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen har gått igenom resultaten och anser fortfarande att läkemedelsavgivande stentar bara ska användas till patienter som har hög risk för återförträngning (restenos). Liksom tidigare vill Läkemedelsverket betona hur viktigt det är att följa läkarens ordination av blodproppsförebyggande läkemedel.

Om stentar
En stent är ett litet rörformat metallnät som sätts in efter ballongvidgning av förträngda kranskärl (kranskärlen förser hjärtmuskeln med syrerikt blod). Avsikten är att förhindra att förträngningen återkommer.

Två typer av stentar används, ett med och ett utan beläggning av läkemedel. Alla patienter behandlas efteråt med en kombination av blodproppsförebyggande mediciner.

Fördelen med läkemedelsavgivande stentar framför ”vanliga” stentar är att de minskar risken för återförträngning av blodkärlet. Skillnaden är dock liten. Personer med läkemedelsavgivande stentar måste dessutom använda blodproppsförebyggande läkemedel under avsevärt längre tid.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies