Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Sifrol (pramipexol)

den 23 januari 2007

Sifrol innehåller den verksamma substansen pramipexol. Läkemedlet har blivit godkänt för behandling av restless legs syndrom (RLS) – myrkrypningar och obehagskänslor i benen. Pramipexol används sedan tidigare för behandling av Parkinsons sjukdom.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies