Ny läkemedelsvärdering/ monografi Byetta

den 15 januari 2007

Byetta innehåller den verksamma substansen exenatid. Läkemedlet har godkänts för behandling av typ 2-diabetes (”åldersdiabetes”), när enbart behandling med tablettläkemedel (metformin eller sulfonureider) inte har givit tillräcklig effekt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies