Ny läkemedelsvärdering/ monografi Januvia

den 13 april 2007

Januvia är godkänt för behandling av typ 2-diabetes i kombination med metformin eller med PPARγ-agonist (tiazolidindion) i de fall där diet och motion tillsammans med metformin eller PPARγ-agonist inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies