Ny läkemedelsvärdering/monografi - Fluorescite (fluoresceinnatrium)

den 21 juni 2007

Fluorescite är ett diagnostikum indicerat för att synliggöra blodkärl i ögonbotten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies