Ny läkemedelsvärdering/monografi – Revlimid (lenalidomid)

den 29 november 2007

Revlimid är ett nytt läkemedel för behandling av en viss form av benmärgscancer (multipelt myelom).


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies