Nya läkemedelsvärderingar/ monografier: Tamiflu och Relenza

den 16 februari 2007

Tamiflu och Relenza är sedan tidigare godkända för behandling av influensa A och B. Relenza är sedan tidigare godkänt för behandling av vuxna och ungdomar över 12 år. Läkemedlet har nu även godkänts för behandling av barn från fem års ålder, och som influensaprofylax till vuxna och barn från fem års ålder. Tamiflu är sedan tidigare godkänt för behandling av vuxna och barn från ett års ålder samt som influensaprofylax till vuxna och ungdomar över 13 års ålder. Nu är Tamiflu även godkänt som influensaprofylax till barn från ett års ålder.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies