Nya rutiner för exportintyg för medicintekniska produkter

den 22 november 2007

För att effektivisera handläggningen av exportintyg kommer Läkemedelsverket att införa nya rutiner för utfärdande av exportintyg. Rutinerna kommer att gälla from 5 november 2007.

Fortsättningsvis kommer bara exportintygets första sida att förses med stämpel och signatur. Samtidigt har ett obligatoriskt fält lagts till i ansökningsblanketten för precisering av mottagarland.

I de få fall som mottagarlandet kräver stämpel och signering på varje sida i exportintyget ska tillverkaren ange det i sin ansökan. För övrigt kommer intyget att se ut som tidigare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies