Nyttan av behandling med Avandia och Actos överväger riskerna

den 22 oktober 2007

Nyttan med Avandia och Actos vid behandling av typ 2 diabetes, tidigare kallade åldersdiabetes, överväger riskerna. Det fastslår den europeiska läkemedelsnämnden CHMP efter en omfattande utredning.

Avandia (rosiglitazon) och Actos (pioglitazon) är läkemedel som används vid behandling av typ 2 diabetes (tidigare kallad åldersdiabetes). Den europeiska läkemedelskommittén CHMP har granskat riskerna med läkemedlen och ställt dem i relation till nyttan av behandlingen. Slutsatsen är att nyttan av behandlingen överväger riskerna.

Bakgrunden till utredningen är information som tydde på en ökad risk för biverkningar vid behandling med dessa läkemedel. Den europeiska utredningen konstaterar att behandling med Avandia kan innebära en ökad risk för kärlkramp och hjärtinfarkt. För att minska risken för dessa biverkningar kommer produktinformationen för Avandia att uppdateras med information om försiktighetsåtgärder vid användning. Varningarna gäller personer som har haft eller har kärlkramp och hjärtinfarkt vilka endast ska behandlas efter omsorgsfull bedömning av behandlande läkare. Avandia ska endast i undantagsfall kombineras med insulin och i dessa fall ska en noggrann uppföljning ske. Produktinformationen för Actos innehåller redan tillräckliga varningar och behöver för närvarande inte ändras.

Avandia och Actos ska endast användas när annat diabetesläkemedel i tablettform prövats utan önskat resultat.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies