Nyttan med rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) överväger riskerna

den 19 oktober 2007

Nyttan med rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) vid behandling av typ 2 diabetes överväger riskerna. Det fastslår den europeiska läkemedelsnämnden CHMP efter en omfattande utredning.

Den europeiska läkemedelskommittén CHMP har gjort en ny nytta-risk-bedömning för rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) vid behandling av typ 2 diabetes, och kommit fram till att nyttan med läkemedlen överväger riskerna.

CHMP:s utredning föranleddes av information som tydde på en ökad risk för biverkningar vid behandling av dessa läkemedel. Kommittén konstaterar i sin utredning att då rosiglitazonbehandling kan innebära en ökad risk för ischaemisk hjärtsjukdom (kärlkramp och hjärtinfarkt), bör patienter som haft eller som har sådan sjukdom behandlas först efter omsorgsfull bedömning. Likaså bör rosiglitazon endast ges i kombination med insulin i undantagsfall och kombinerat med noggrann uppföljning av patienten.

Produktinformation kommer att uppdateras med denna information. Produktinformationen för pioglitazon innehåller redan tillräckliga varningar och behöver för närvarande inte ändras.

Läkemedelsverket påminner om att både rosiglitazon och pioglitazon ska användas först i andra hand när andra diabetesläkemedel i tablettform prövats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies