Obligatorisk tillämpning av den uppdaterade kosmetikainventeringen

den 1 februari 2007

Inventeringen över ingredienser och den gemensamma nomenklaturen över beståndsdelar i kosmetika och hygienprodukter uppdaterades den 9 februari 2006 genom direktiv 2006/257/EG. Den 16 januari 2007 har Kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning C10 publicerat ett meddelande om datum för obligatorisk tillämpning av den uppdaterade inventeringen.

Av meddelandet framgår att den uppdaterade inventeringen träder i kraft den 1 februari 2007.

Inventeringen finns publicerad på Kommissionens webbplats.

Från och med den 1 februari 2007 ska produkter som släpps ut på marknaden vara innehållsdeklarerade enligt de namn som anges i den uppdaterade inventeringen.

Produkter som släppts ut på marknaden före den 1 februari 2007 och är innehållsdeklarerade enligt den tidigare inventeringen behöver inte återkallas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies