Olaglig försäljning av mangostan-juice

den 11 juni 2007

Mangostan-juicen Xango säljs med påståenden om medicinska effekter på Internetsidor riktade till svenska konsumenter. Då Läkemedelsverket inte har fått någon ansökan om godkännande om läkemedel för mangostan-juice är försäljningen olaglig.

Mangostan-juicen Xango finns till försäljning på flera Internetsidor riktade till svenska konsumenter. På Internetsidorna görs påståenden om juicens medicinska effekter, till exempel mot cancer, allergi och smärta. Påståendena är av sådan art att juicen klassificeras som läkemedel. Då Läkemedelsverket inte har fått någon ansökan om godkännande om läkemedel för mangostan-juicen innebär påståendena att försäljningen av mangostan-juice är olaglig.

De egenskaper som tillskrivs mangostan anges ha samband med innehåll av så kallade xantoner. De är antioxidanter men uppges också ha effekt mot parasiter, virus och svamp samt vid inflammation. Läkemedelsverket har inte tagit ställning till studier som gäller effekten av mangostan eller xantoner.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies