Parabener som konserveringsmedel i läkemedel

den 27 september 2007

Det finns inte skäl till restriktioner i användningen av läkemedel som innehåller parabener som konserveringsmedel, till exempel Minifom orala droppar. Som vid all läkemedelsbehandling bör dock lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid eftersträvas.

Våren 2007 avrådde det norska Legemiddelverket från okritisk och långvarig behandling med Minifom, orala droppar som används huvudsakligen vid spädbarnskolik. Detta läkemedel innehåller som konserveringsmedel en blandning av parabener (metyl-, etyl-, propyl-, isopropyl- och butylparaben). Norska Legemiddelverket menar i sin avrådan att vissa parabener kan ha en möjlig hormonliknande effekt.

Läkemedelsverket har gjort en egen värdering av kunskapsläget angående parabener. Läkemedelsverket konstaterar att det inte finns skäl till restriktioner i användningen av läkemedel med parabener, inklusive Minifom. Granskade djurstudier visar att metyl- och etylparaben inte har ogynnsamma effekter på reproduktionsförmågan hos djur. Höga doser propyl- och butylparaben har visat svag påverkan på hormonnivåer och spermieproduktion hos djur.


De granskade djurstudierna har flera  brister och betydelsen av fynden för människa är svårbedömd. Det kan därför inte helt uteslutas att det kan finnas risker med långtidsbehandling av spädbarn med höga doser av vissa parabener. Läkemedelsverket kommer därför att verka för att dessa parabener ersätts med andra konserveringsmedel i Minifom. Som vid all läkemedelsbehandling bör lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid eftersträvas.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies