Patienter ges möjlighet rapportera biverkningar

den 12 januari 2007

För att förbättra säkerhetsövervakningen av läkemedel kommer Läkemedelsverket att ge patienter möjlighet att själva rapportera biverkningar. Myndigheten förstärker också sin säkerhetsövervakning inom ramen för det europeiska samarbetet.

I en rapport lämnad till regeringen i december 2006 beskriver Läkemedelsverket åtgärder för att ytterligare förbättra säkerhetsuppföljningen av läkemedel.

En viktig åtgärd är att patienter eller konsumenter av läkemedel själva ges möjlighet att rapportera biverkningar. Ett pilotprojekt som genomfördes under 2006 i Uppsala visade att patienters biverkningsrapportering ger värdefull information inte minst om biverkningar av receptfria läkemedel.

En förutsättning för patientrapporteringen är att Läkemedelsverket kan föra register över de rapporterade biverkningarna. Datainspektionen har nu gett klartecken till registret, och Läkemedelsverket påbörjar därför förberedelserna för att genomföra rapporteringen.

En annan viktig åtgärd för att förbättra säkerhetsövervakningen av läkemedel är att Läkemedelsverket har inrättat en så kallad signalgrupp. En av signalgruppens uppgifter är att utveckla rutiner för att upptäcka nya biverkningar inom ramen för samarbetet inom Europeiska unionen (EU).

Tidigare har Läkemedelsverkets övervakning av biverkningsrapporter från sjukvården huvudsakligen baserats på analyser av svenska rapporter. Genom det europiska samarbetet, med bland annat en gemensam databas för biverkningsrapporter, ökar myndighetens möjlighet att tidigt uppfatta signaler om biverkningar.

 


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies