Prexige dras in i England och Tyskland

den 19 november 2007

De engelska och tyska läkemedelsmyndigheterna meddelar i dag att de har dragit in det antiinflammatoriska läkemedlet Prexige (lumiracoxib).

Det antiinflammatoriska läkemedlet Prexige (lumiracoxib) har i dag dragits in från marknaden i England och Tyskland enligt meddelande från respektive lands myndighet (MHRA och BfArM). Anledningen till åtgärden är rapporter om allvarliga leverbiverkningar, vilket Läkemedelsverket tidigare informerat om.

I Sverige behandlas ytterst få patienter med detta läkemedel. Inga fall av leverbiverkningar har rapporterats hos svenska patienter. Läkemedelsverket deltar i en fortsatt utredning av risk-nyttabalansen för Prexige, vilken kommer att avslutas i mitten på december. Läkemedelsverket återkommer då med förnyat ställningstagande. 

Prexige finns till försäljning i Sverige för behandling av artros i höfter och knän, tillstånd där ett flertal andra läkemedel finns att tillgå.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies