Prexige dras in i Europa

den 14 december 2007

Det antiinflammatoriska läkemedlet Prexige (lumiracoxib) dras in i Europa. De få patienter som behandlas med Prexige bör kontakta förskrivande läkare för att diskutera alternativ behandling. Nya recept på Prexige ska inte utfärdas.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar att marknadsföringstillståndet för det antiinflammatoriska läkemedlet Prexige (lumiracoxib) ska dras in i Europa.

Efter förnyad utvärdering av tillgänglig information om säkerheten av lumiracoxib är CHMP:s slutsats att risken med behandling med lumiracoxib överväger nyttan. CHMP rekommenderar därför att marknadsföringstillståndet för Prexige dras in i Europa. Det är framför allt risken för allvarliga leverbiverkningar som lett till denna rekommendation.

I Sverige är förskrivningen av Prexige mycket liten. Endast ett fåtal förpackningar har sålts sista kvartalet i år.

Läkemedelsverket rekommenderar att patienter och förskrivande läkare till vidare gör följande:
• Patienter som behandlas med Prexige bör kontakta förskrivande läkare för att diskutera alternativ behandling
• Nya recept på Prexige ska inte utfärdas

Mer information återfinns på EMEA:s webbplats, se länk till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies