Pulmicort inhalationsspray 100 mikrog/dos tillfälligt slut

den 29 januari 2007

Störningar i produktionen för Pulmicort inhalationsspray 100 mikrog/dos mot astma gör att den inte finns tillgänglig för närvarande.

Pulmicort inhalationsspray 50 mikrog/dos ska utgå och är redan slut i lager. Pulmicort inhalationsspray 200 mikrog/dos är för närvarande den enda styrka som finns att tillgå. Den 16 februari förväntas Pulmicort inhalationsspray 100 mikrog/dos åter finnas på marknaden.

Följande glukokortikoider finns som inhalationsspray: Flutide Evohaler (flutikason) 50 mikrog/dos, från 4 år samt AeroBec Autohaler (beklometason) 50 mikrog/dos, från 5 år.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies