Rättelse i behandlingsrekommendationen: Behandling av psoriasis

den 26 januari 2007

Ett fel har smugit sig in i behandlingsrekommendationen ”Behandling av psoriasis” publicerad i Information från Läkemedelsverket 5:2006 och på vår webbplats.

På sidan 11 i avsnittet om Kontraindikationer/försiktighet för Efalizumab har ”ej” fallit bort från sista meningen. Korrekt mening lyder ”När andra former än plackpsoriasis, till exempel guttat, erytrodermisk eller pustulös psoriasis, är enda eller dominerande form ska efalizumab ej ges.” Den korrekta behandlingsrekommendationen finns nu publicerad på webbplatsen, se länken till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies