Reglerna om utbytbarhet ändras den 1 juli 2007

den 11 juni 2007

Den 1 juli 2007 träder ändringar av reglerna om utbytbarhet i läkemedelslagen och lagen om läkemedelsförmånerna i kraft. De nya reglerna innebär bland annat att Läkemedelsverket kan fatta beslut om utbytbarhet redan i samband med godkännande av ett läkemedel, och att beslutet gäller direkt.

Riksdagen beslutade den 10 maj 2007 att införa vissa ändringar av reglerna om utbytbarhet i lagen om läkemedelsförmåner. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

De nya reglerna innebär att Läkemedelsverket inte behöver invänta beslut från Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) om det aktuella läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånen. Läkemedelsverket kan istället redan i samband med godkännandet fatta beslut om utbytbarhet för läkemedel.

 Beslutet om utbytbarhet kommer att gälla direkt eftersom handläggningen av utbytbarhetsärenden har flyttats från lagen om läkemedelsförmåner till läkemedelslagen.

De nya reglerna innebär dessutom att Läkemedelsverket kan fatta beslut om utbytbarhet för läkemedel som inte kommer att tas upp i förmånen.

Mer information

Läs mer om regelförändringen via länken under ’Relaterad information’ till höger.

Vad innebär utbytbarhet?

Lagen om läkemedelsförmånerna m.m. innebär att läkemedel ska bytas ut mot det billigaste, likvärdiga läkemedlet som finns tillgängligt på det enskilda apoteket. Byte genomförs inte om förskrivaren av läkemedlet motsatt sig utbyte eller om patienten väljer att betala merkostnaden för det dyrare läkemedlet.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies