Risk för tillbud vid användning av Inalto taklyft

den 23 november 2007

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av Inalto taklyft på en möjlig risk för olyckstillbud när lyften används i kombination med annan utrustning.

Läkemedelsverket har fått kännedom om tre tillbud i Sverige med Inalto taklyft där lyftbandet lossnat från lyftgalgen. Låshylsan till lyftbandet har på något sätt frigjorts vilket har inneburit att lyftgalgen lossnat från lyftbandet och patienterna fallit ner i sängen. Att lyftgalgen lossnar innebär en allvarlig säkerhetsrisk.

Tillverkaren Invacare International har redovisat en teori om att låshylsan för lyftbandet vid ett flertal lyfttillfällen kan ha kolliderat med sängdävert och på så sätt ha orsakat att hylsan lossnat. Låshylsan kan inte frigöras på annat sätt än genom kraftig yttre påverkan.

Taklyften Inalto tillverkades åren 1987-2005. Efter 2005 har försäljningen upphört, tillverkaren vet inte hur många lyftar som finns i bruk. Läkemedelsverket vill därför fästa uppmärksamhet på risken att låshylsan kan lossna om den utsätts för yttre påverkan, t ex vid kollision med sängdävert eller annan utrustning kring sängen.

Säkerhetskontroll av låshylsan bör göras inför användandet av lyften (se bild).

Se även tillverkarens bruksanvisning, sidan 3.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Ytterligare information

För ytterligare information, kontakta leverantören Invacare AB, telefon 08-761 70 90

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies