Stentbehandling av kranskärlssjukdom

den 14 februari 2007

Stentbehandling av kranskärlssjukdom ger som regel mycket goda resultat. Dock medför behandlingen en liten ökad risk för blodproppsbildning i det behandlade kärlet, särskilt med läkemedelsavgivande stent. Läkemedlen klopidogrel och acetylsalicylsyra används för att förebygga blodproppar. Det är viktigt att inte avbryta läkemedelsbehandlingen utan kontakt med behandlande hjärtläkare.

Ett stent består av ett litet rörformat nät av metall. Det sätts in i samband med så kallad ballongvidgning av förträngda kranskärl. Avsikten med stentet är att förhindra att förträngningen återkommer.

Två typer av stent används, ett med (läkemedelstent) och ett utan beläggning av läkemedel (metallstent). Det med läkemedel ger ökat skydd mot återförträngning men vilket som väljs beror på förutsättningarna i det enskilda fallet. Alla patienter behandlas efteråt med en kombination av blodproppsförebyggande mediciner (läs mer nedan).

Stentbehandling av kranskärlssjukdom ger som regel mycket gott resultat. Som vid alla sjukdomar finns dock risk för både tidiga och sena komplikationer. Allvarligast är hjärtinfarkt med dödlig utgång, som är en risk alla patienter med kranskärlssjukdom löper.

I Sverige behandlas drygt 15 000 patienter per år med stent för sina förträngningar i hjärtats kranskärl.

Ökad risk för blodpropp i kärlet

Läkemedelstent minskar risken för återförträngning i kärlet och därmed behov av nya kranskärlsingrepp jämfört med metallstent. Resultat från flera vetenskapliga studier visar att alla typer av stent medför en liten riskökning för blodproppsbildning i det behandlade blodkärlet vilket kan ge upphov till hjärtinfarkt som kan vara dödlig. Vid jämförelse av de två stenttyperna talar studierna för att risken är lite högre med läkemedelstent. Riskökningen är på cirka 0,5 procentenheter per år (motsvarar vid jämförelse mellan 200 patienter med metallstent och 200 patienter med läkemedelstent, att 1 patient mer avlider i läkemedelsstentgruppen).

Viktig läkemedelsbehandling

För att förebygga blodproppsbildning vid alla typer av stent används läkemedlen klopidogrel (Plavix) och ASA (acetysalicylsyra). Hos patienter med läkemedelsavgivande stent bör läkemedelsbehandlingen pågå i ett år. Det är viktigt att kombinationsbehandlingen inte avbryts utan kontakt med behandlande hjärtläkare.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies