Svensk Läkemedelsstandard (SLS) i elektroniskt format

den 18 september 2007

Svenska Farmakopékommittén har beslutat att från och med den 1 januari 2008 publicera Svensk Läkemedelsstandard (SLS) på Läkemedelsverkets webbplats. Därmed kommer den tryckta versionen av SLS att upphöra. Svenska Farmakopékommitténs och Läkemedelsverkets förhoppning är att SLS i elektroniskt format blir mer lättåtkomlig och användarvänlig.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies