Tillbud med barnvåg – även modell IN-22 berörs

den 23 oktober 2007

Även en äldre modell av barnvåg, IN-22, har ett konstruktionsfel som gör att vågskålen kan tippa. Läkemedelsverket har tidigare informerat om att barnvåg UWE AIN 15 och UWE AIN 22 har detta fel.

Läkemedelsverket har tidigare varnat för en barnvåg av märket UWE AIN 15 och UWE AIN 22. Detta efter att ett barn varit nära att falla i golvet när vågskålen tippade. Det har nu kommit fram att detta konstruktionsfel även berör den äldre vågmodellen IN-22.

Tillverkaren UWE corp ska nu förbättra även denna modell genom att förstärka vågskålens fäste i vågplattan. Kunder som köpt vågen genom Umedico AB erbjuds kostnadsfri justering genom att kontakta Sunnex Tillquist AB.

Vårdgivare som använder någon av dessa barnvågar uppmanas att så snart som möjligt kontakta Sunnex Tillquist AB, telefon 08-4793900, eller returnera svarstalongen i det kundbrev som leverantören skickat ut (se länk till höger).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies