Tryptizol tablett 25 mg och 50 mg tillfälligt slut

den 23 april 2007

Tryptizol (amitryptilin) tablett 25 mg och 50 mg är för tillfället restnoterade på grund av störningar i produktionen. Med anledning av restsituationen vill Läkemedelsverket klargöra varför Saroten och Tryptizol tidigare inte bedömts vara utbytbara.

Tryptizol (amitryptilin) tablett 25 mg och 50 mg är för tillfället restnoterade på grund av störningar i produktionen. Tryptizol är godkänt för behandling av olika former av depression samt enures (sängvätning hos barn). Med anledning av den uppkomna restsituationen vill Läkemedelsverket klargöra varför Saroten och Tryptizol tidigare inte bedömts vara utbytbara.

Orsaken är att de innehåller olika mängd amitryptilinhydroklorid. En 25 mg-tablett Tryptizol innehåller 22,10 mg amitryptilinbas och en 50 mg-tablett Tryptizol innehåller 44,21 mg amitryptilinbas, medan motsvarande Sarotentabletter innehåller 25 mg respektive 50 mg amitryptilinbas. Denna skillnad gör att de inte klassas som utbytbara. Det finns emellertid inget annat hinder att ersätta Tryptizol med Saroten om bedömningen i det enskilda fallet är att den kliniska betydelsen av skillnaden i amitryptilinhalt är försumbar.

Läkemedelsföretaget MSD arbetar för att avhjälpa problemet, men kan i dagsläget inte säga när det kan vara åtgärdat.

Tryptizol finns även i styrkan 10 mg. Tabletterna är inte delbara.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies