Acomplia får inte längre säljas

den 23 oktober 2008

Viktminskningspreparatetet Acomplia (rimonabant) får inte längre säljas. Du som använder Acomplia bör kontakta din läkare för att diskutera din fortsatta behandling. Du kan också själv välja att avsluta behandlingen.

Patienter som använder Acomplia, ett läkemedel mot fetma, löper en ökad risk att drabbas av psykiska biverkningar. Det konstaterar CHMP, den vetenskapliga kommittén vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA, efter att ha utvärderat all tillgänglig information som rör effekt och säkerhet av läkemedlet. Kommittén rekommenderar nu att läkemedlet inte längre ska säljas på apotek.  Du som använder Acomplia bör därför kontakta din läkare för att diskutera din fortsatta behandling. Du kan också själv välja att avsluta behandlingen.

Om Acomplia

Acomplia godkändes i juni 2006 som tilläggsbehandling till diet och motion för behandling av fetma eller vid övervikt hos patienter med andra sjukdomar som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom (typ 2-diabetes eller blodfettsrubbning).

Psykiska biverkningar, framför allt depressioner, uppmärksammades som en allvarlig säkerhetsrisk redan vid godkännandet av läkemedlet. Därför har varningar om detta funnits i produktinformationen alltsedan godkännandet och den europeiska läkemedelsmyndigheten har kontinuerligt följt säkerheten för Acomplia. Nya varningar har också införts i produktinformationen vid flera tillfällen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies