Äldre kuvöser från Dräger med brister i temperaturmätningen efterlyses

den 28 juli 2008

Vissa äldre kuvöser från tillverkaren Dräger har brister i hudtemperaturmätningen. Felet kan leda till lokala brännskador hos barnet. Sedan 2000 har de flesta kuvöser reparerats. Dräger ber nu sjukvården om hjälp med att spåra de 57 kuvöser som ännu inte har åtgärdats.

Vissa äldre kuvöser från tillverkaren Dräger har brister i hudtemperaturmätningen som kan orsaka barnet brännskador. Redan i juni 2000 informerade tillverkaren berörda kunder om problemet. Ungefär 10 000 apparater har sedan dess reparerats, men i dagsläget finns ytterligare 57 apparater levererade till Sverige som inte har återfunnits. Dräger ber nu, via Läkemedelsverket, sjukvården om hjälp att säkerställa att alla apparater som fortfarande används har reparerats.

Felet kan uppstå vid användning av följande produkter: 

  • Kuvöser ur Incubator 8000-serien (med hudtemperaturreglering eller
    termokontroll)
  • Upplivningsbord Babytherm 8000 OC, PP 800, PP 8000 
  • Babytherm 4200 med strålningsvärmare RH 600 samt fristående strålningsvärmare RH600.


Vårdgivare uppmanas att:

  • Kontrollera om sjukhuset äger någon av de kuvöser som anges i dokumentet ”Bristfälliga kuvöser, med serienummer” – se länk till höger. 
  • Om så är fallet, kontrollera om kuvöserna har försetts med gul klisterdekal på hudtemperaturmodulen. Finns gul klisterdekal är apparaten åtgärdad. 
  • Om gul klisterdekal saknas, kontakta DrägerService för en kostnadsfri reparation - tel: 08-564 59 830 eller e-post: servicesverige@draeger.com.

Den som använder en kuvös som ännu inte har reparerats, ska följa Drägers säkerhetsinstruktion (se länk till höger) till dess att reparationen är genomförd .

Bland de saknade kuvöserna kan också finnas sådana som har tagits ur drift på grund av ålder, då de i dag är upp till 20 år gamla. Även i dessa fall vill Dräger informeras. Kontakta DrägerService (tel: 08-564 59 830 eller servicesverige@draeger.com).

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies