Allmänheten rapporterar biverkningar - de 200 första rapporterna sammanställda

den 19 december 2008

PRESSMEDDELANDE: När allmänheten rapporterar biverkningar av läkemedel presenteras en delvis annorlunda bild jämfört med sjukvårdens rapportering. De första 200 rapporterna om biverkningar visar att de kan komplettera sjukvårdens rapportering.

När allmänheten rapporterar biverkningar av läkemedel presenteras en delvis annorlunda bild jämfört med  sjukvårdens rapportering. De första 200 rapporterna om biverkningar visar att de kan komplettera sjukvårdens rapportering.

Sedan Läkemedelsverket öppnade sin e-tjänst för biverkningsrapporter från allmänheten i juni 2008 har gensvaret varit positivt och det har visat sig genom att nästan 300 rapporter hittills skickats in.

-  Detta visar att allmänheten vill bidra till uppföljningsarbetet kring läkemedelssäkerhet genom att dela med sig av sina upplevelser, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, ansvarig för den nya e-tjänsten.

Även vanliga biverkningar av intresse
Även  rapporter som handlar om kända biverkningar kan vara av intresse eftersom de innehåller information om hur biverkningen påverkat konsumentens vardag.

-  En del av rapporterna innehåller allvarligare biverkningar och biverkningar som hittills inte rapporterats eller bedömts ha samband med läkemedlet, säger Gunilla Sjölin-Forsberg. De inkomna allvarliga biverkningarna har eftersökts i databasen med sjukvårdens rapporter för att se om vi fått in samma fall där, men hittills har inga dubbletter registrerats.

I en stor andel av rapporterna har biverkningen inte lett till någon förändring i läkemedelsbehandlingen, men i vissa fall har den lett till att konsumenten faktiskt avslutat sin behandling.

En rapport kan innehålla en eller flera läkemedel och en eller flera biverkningar. Dessutom kan rapporten innehålla andra läkemedel och andra sjukdomar.

Statistik på de första 200 rapporterna
En sammanställning är gjord på de drygt 200 första e-rapporter som kommit in under fem månader. Uppgifter ur den första sammanställningen finns på Läkemedelsverkets webbplats, www.lakemedelsverket.se

Allmänhetens/ konsumenters biverkningsrapportering sköts av Enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

Kontaktperson
Gunilla Sjölin-Forsberg, läkare, chef enheten för läkemedelssäkerhet.
Telefon 018-17 47 98, 
mobil 070 - 617 40 99, 


 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies