Avbryt inte behandling med Lamictal

den 20 maj 2008

Med anledning av uppgifter i media de senaste dagarna uppmanar Läkemedelsverket patienter som medicinerar med Lamictal att inte på egen hand avbryta eller förändra behandlingen.

Beslut om att avbryta behandling ska alltid fattas i samråd med behandlande läkare. Om patienter på egen hand ändrar eller slutar med medicineringen kan det få allvarliga bieffekter.

Lamictal används för behandling av epilepsi och manodepressiv (bipolär) sjukdom, och regelbunden medicinering är mycket viktig. Vid epilepsi kan ett snabbt avbrytande av behandlingen medföra risk för ökat antal anfall.

Se även tidigare publicerad information (länk till höger).

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies