Betnovat med neomycin avregistreras

den 17 mars 2008

Betnovat med neomycin, kräm och salva, avregistreras den 31 mars. Kontakta Apoteket AB vid behov av kombinationen.

Betnovat med neomycin, kräm och salva, avregistreras den 31 mars. Det finns inget registrerat läkemedel som motsvarar Betnovat med neomycin. Tillverkningen av läkemedlet upphör och produkterna avregistreras i alla länder i Europa. GlaxoSmithKline uppger låg försäljning som orsak.

Kontakta Apoteket AB vid behov av kombinationen. På begäran av dermatologisk expertis tillhandahåller Apoteket Produktion och Laboratorier (APL) ett jämförbart preparat. Det gäller i första hand krämen med samma mängd av de aktiva substanserna betametason och neomycinsulfat som originalpreparatet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies