Blankett för ansökan om avregistrering av läkemedel

den 4 juli 2008

Det är viktigt att läkemedelsföretag skickar in en ansökan om avregistrering till Läkemedelsverket i god tid innan avregistreringen. Nu finns en blankett framtagen för ändamålet.

Läkemedelsverket har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tagit fram en blankett för ansökan om avregistrering av läkemedel. Den ska användas när ett företag planerar att avregistrera ett läkemedel från den svenska marknaden, och skickas in till Läkemedelsverket i god tid innan planerad avregistrering.

Blanketten är ett viktigt verktyg i arbetet att säkra en god tillgång till läkemedel för befolkningen. När Läkemedelsverket i god tid får information om kommande avregistreringar, kan verket vidta nödvändiga åtgärder så att negativa effekter för patienterna minimeras.

Nästa led i samarbetet mellan Läkemedelsverket och branschorganisationerna är att ta fram en vägledning som beskriver hur avregistreringar ska hanteras på bästa sätt. Det är ytterligare ett steg för att upprätthålla en stabil läkemedelsförsörjning till befolkningen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies