Brist på Trandate (labetalol) i injektionsform

den 3 januari 2008

Lagren av Trandate (labetalol) i injektionsform är begränsade och en bristsituation kan uppstå. Orsaken är leveransproblem. Trandate används framförallt för att behandla allvarlig blodtrycksstegring hos gravida kvinnor.

Läkemedelsföretaget GSK har informerat Läkemedelsverket om att lagren av Trandate (labetalol) i injektionsform är begränsade. Orsaken är leveransproblem. Behandling med Trandate i injektionsform bör därför reserveras för akut behandling av gravida patienter med svår hypertoni.

För att lagret ska räcka till så många som möjligt, och komma rätt patient tillgodo, rekommenderar Läkemedelsverket att alternativa behandlingar används i de fall där det inte är nödvändigt att använda Trandate i injektionsform. Nedan listas de alternativ som bör övervägas innan behandling med Trandate i injektionsform inleds.

Vid behov av behandling under graviditet rekommenderar Läkemedelsverket Nepresol (dihydralazin) om inte Trandate i injektionsform finns att tillgå.

Alternativa läkemedel är:

  • Nepresol (dihydralazin)
  • Natrium-nitroprussid
  • Nitroglycerinlösning för infusion
  • Beta-blockare i injektionsform, till exempel metoprolol eller esmolol.

 

För information om doseringar etc, se aktuell produktresumé till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Produktresumé Trandate, injektionsvätska (Länken har utgått 2014-07-28)

Se Läkemedelsfakta

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies