Brist på vissa radiofarmaka i EU

den 1 oktober 2008

Tillgången på vissa radiofarmaka är för närvarande begränsad i Europa på grund av brist på radioaktiva isotoper. I Sverige bedömer Läkemedelsverket att bristsituationen kan hanteras genom effektivt utnyttjande av tillgängliga isotoper.

För närvarande föreligger det brist på radioaktiva isotoper i EU. Bristen på isotoper påverkar tillgången av radiofarmaka, som antingen innehåller en isotop eller som märks med en isotop före användning. I Sverige bedömer Läkemedelsverket att konsekvenserna av bristsituationen blir begränsade på grund av ett effektivt utnyttjande av tillgängliga isotoper inom hälso- och sjukvården.

Bristen beror framför allt på bortfall av kapacitet i en av Europas nukleära reaktorer.

För att säkerställa tillgången på isotoper har läkemedelsmyndigheterna accepterat en ändring av tillverkningsprocesserna så att alternativa isotopkällor kan användas.

En kartläggning av isotop-situationen i olika europeiska länder har inletts.

För ytterligare information, se EMEAs webbplats, se länk till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies