DXM får inte säljas i Sverige

den 17 juni 2008

Dextrometorfan-produkter får inte säljas i Sverige.

Dödsfall har inträffat bland unga som har prövat DXM (dextrometorfan) i berusningssyfte. Dextrometorfan har tidigare ingått i läkemedel mot hosta, men säljs sedan år 2000 inte i Sverige. Ämnet kan ge svåra psykiska biverkningar, exempelvis hallucinationer.

Trots att dextrometorfan inte längre finns som godkänt läkemedel i Sverige, saluförs ämnet på nätet med svenska konsumenter som målgrupp.

Produkter som innehåller eller enbart utgörs av substansen dextrometorfan klassificeras regelmässigt som läkemedel. Det innebär bland annat att sådana produkter inte får säljas till konsumenter i Sverige utan att vara godkända som läkemedel. I dag finns inget godkänt läkemedel i Sverige som innehåller eller utgörs av dextrometorfan. Den som ändå säljer sådana läkemedel till svenska konsumenter riskerar att dömas för brott mot läkemedelslagen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies