EU-gemensam monografi för ispagulafröskal

den 11 juni 2008

Läs Läkemedelsverkets sammanfattning och kommentar till den EU-gemensamma monografin för ispagulafröskal. EU-monografin är en sammanfattning och bedömning av tillgänglig dokumentation gällande läkemedlets säkerhet och effekt.

Du finner sammanfattningen och kommentaren via länken till höger.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies