Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård - ny rekommendation

den 23 april 2008

Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga inom primärvården i de nordiska länderna, där de utgör 10–30 % av alla konsultationer. Bland patienter som söker för luftvägsinfektioner har omkring 25 % nedre luftvägsinfektion, vilket ofta definieras som akut sjukdom med hosta, feber och minst ett annat nedre luftvägssymtom.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies