Fler preliminära läkemedelssubstanser i PSUR Worksharing

den 23 maj 2008

Ytterligare läkemedelssubstanser som ingår i PSUR worksharing finns nu i en preliminär lista på Heads of Medicines Agencies webbplats (se länk).

Intresserade har möjlighet att lämna kommentarer på denna nya lista t.o.m den 30 Maj 2008. En FINAL lista med bestämt EU-HBD samt DLP kommer att publiceras senare i sommar.

Vid planeringen av inlämnandet av PSUR ska övergångsbestämmelserna i LVFS 2006:4 beaktas.

På HMS:s webbplats finns även publicerat ett dokument (Explanatory Note on the draft additional list of harmonised birth dates and first coming PSUR data lock points for products containing the listed active substances) med förklaringar hur datum har tagits fram, samt orsak till att vissa substanser i dagsläget inte ingår i worksharing.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies