Läkemedelsverket inför förenklad hantering av vissa märkningsändringar

den 14 januari 2008

Nu kan vissa, mindre märkningsändringar för humanläkemedel skickas in till Läkemedelsverket "för kännedom". Det kan exempelvis gälla borttagande av text för utländsk marknad eller tillägg av standardmeningen "Läs bipacksedeln före användning".

Den nya märkningen arkiveras hos Läkemedelsverket, men något formellt brev om godkännande av märkningsändringen skickas inte till sökanden. Den nya märkningen kan introduceras omedelbart.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies