Föreskrift om nikotinläkemedel beslutad

den 20 februari 2008

Läkemedelsverket styrelse har idag beslutat om föreskrifter om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Med anledning av att reglerna träder i kraft den 1 mars 2008 publicerar Läkemedelsverket den beslutade versionen för kännedom.

Föreskrifterna kommer nu att tryckas och ges ut i Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS. Den tryckta versionen kommer att läggas ut på verkets webbplats så snart den kommer från tryckeriet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

LVFS

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies