Förfrågningar i den decentrala proceduren - Läkemedelsverket fullbokade till mitten av 2009

den 28 februari 2008

Läkemedelsverket har mottagit ett stort antal förfrågningar angående RMS-skap i den decentrala proceduren de senaste åren. Som ett resultat av detta är nu Läkemedelsverket fullbokade hela 2008 och de första sex månaderna 2009. Läs mer om vad du som sökande ska göra.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies