Förorenat Klexane dras in

den 23 april 2008

Läkemedelsverket beslutade idag att dra in de förorenade tillverkningssatser av Klexane som upptäckts i Sverige. Mängden förorening är låg och indragningen görs av försiktighetsskäl.

Vissa tillverkningssatser av Klexane har visat sig innehålla en liten mängd förorening. Läkemedelsverket har därför av försiktighetsskäl beslutat att dessa satser ska dras in.

Läkemedelsverket bedömer att det inte finns någon risk för allvarliga reaktioner hos patienten när förorenat Klexane ges subkutant (injicerat i underhudsfettet), men avråder från intravenös användning (injektion direkt i blodet) av det förorenade läkemedlet.

Föroreningen består i översulfaterat kondroitinsulfat. Det finns inte några svenska rapporter om att någon har drabbats av allvarliga biverkningar på grund av föroreningen.

De tillverkningssatser av Klexane som inte dras in innehåller ingen förorening och kan användas enligt de godkända indikationerna.

Klexane är ett så kallat lågmolekylärt heparin och används för att behandla allvarliga akuta sjukdomstillstånd som till exempel hjärtinfarkt och propp i lungans blodkärl.

Vårdgivare som misstänker en biverkning uppmanas att anmäla den på sedvanligt sätt till Regionalt Biverkningscentrum.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta:

Lennart Forslund, läkare,
tel: 018 - 17 47 08

Ingrid Palmgren, läkare,
tel: 018 - 17 49 81

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies