Förslag om försäljning av nikotinläkemedel på remiss

den 11 januari 2008

Läkemedelsverket har i dagarna remitterat ett förslag till föreskrifter om detaljhandel med nikotinläkemedel. Remissinstanserna ska inkomma med synpunkter senast den 1 februari 2008.

Läkemedelsverket vill poängtera att detta är ett förslag till föreskrifter. Föreskrifternas slutliga lydelse kommer att finnas på verkets webbplats så snart de har beslutats och kommit i tryck i verkets författningssamling (LVFS).

Läkemedelsverket vill vidare understryka att lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel träder i kraft den 1 mars 2008 och att det är först då landets kommuner kan behandla anmälningar om detaljhandel med nikotinläkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies