Frågor och svar om HPV-vaccinering

den 29 februari 2008

Socialstyrelsen föreslog i veckan att flickor i årskurs 5 och 6 ska vaccineras mot HPV (humant papillomvirus) som kan orsaka livmoderhalscancer. Läkemedelsverket har fått många frågor om vaccineringen och publicerar här mer information i frågan.

OBS! Denna information har ändrats, uppdaterad FAQ finns här:
 Frågor och svar om HPV-vaccinering

Vad är humant papillomvirus (HPV)?

HPV är ett vanligt förekommande virus, som kan infektera både hud och slemhinnor. HPV-infektioner smittar bland annat genom sexuell kontakt. De allra flesta infektioner med HPV läker snabbt och obemärkt . Det finns över 100 olika typer av HPV, varav ett 40-tal kan infektera könsorganen och ge olika märkbara besvär, som till exempel vårtor (kondylom) på könsorganen. Kondylom kan drabba både kvinnor och män. Ett antal andra HPV-typer kan orsaka allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen. Tidig sexualdebut och ett stort antal sexualpartners är faktorer som kopplas till en förhöjd risk för cellförändringar. Cellförändringar kan i enstaka fall utvecklas till livmoderhalscancer.

Vad skyddar HPV-vaccin mot?

Det finns cirka 14 kända HPV-typer som kan orsaka allvarliga cellförändringar och livmoderhalscancer. Dagens HPV-vaccin skyddar mot 2 av de vanligaste virustyperna, HPV typ 16 och 18, som orsakar omkring 70 % av fallen av livmoderhalscancer. Vaccinerna kan dock inte användas för att bota redan uppkomna cellförändringar.

Vilka vacciner är godkända?

Det finns två HPV-vacciner som är godkända i Sverige – Gardasil och Cervarix. Båda har effekt mot två av de HPV-typer som orsakar livmoderhalscancer (HPV typ 16 och 18). Gardasil skyddar dessutom mot könsvårtor (kondylom) orsakade av HPV typ 6 och 11.

Vad gör Läkemedelsverket?

Läkemedelsverket har granskat forskningsresultaten för vaccinerna och konstaterat att de är effektiva när det gäller att förebygga allvarliga cellförändringar (förstadier till cancer) som orsakas av HPV typ 16 och 18.  Läkemedelsverket har också noggrant granskat biverkningar med vaccinerna och konstaterat att de är säkra att använda (se länkar till Läkemedelsverkets ”läkemedelsvärderingar” av vaccinerna, i högermarginalen). Läkemedelsverket följer fortlöpande HPV-vaccinernas eventuella biverkningar och andra oönskade effekter.
Läkemedelsverket har medverkat i Socialstyrelsens expertgrupp, vars arbete nu utmynnat i att Socialstyrelsen föreslår att HPV-vaccinering ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet till flickor vid 10–12 års ålder. Läkemedelsverket har också medverkat i den utredning av ett allmänt vaccinationsprogram mot HPV som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) genomfört.

Hur har vaccinerna testats?

Vaccinerna har testats på både unga kvinnor och barn. De kliniska prövningarna på unga kvinnor har bevisat säkerheten och effekten av vaccinerna (det vill säga i vilken grad vaccinerna kan skydda mot cellförändringar till följd av infektion med HPV typ 16 och 18).
Hos barn har man endast kunnat studera hur vaccinet stimulerar immunförsvaret. Sett till effekten på immunförsvaret tyder resultaten på att barn får en lika bra effekt av HPV-vaccin som unga kvinnor. Det finns inga motsvarande resultat för män. Vaccinerna rekommenderas därför idag framförallt till flickor och unga kvinnor.

Vilka är de vanligaste biverkningarna?

Båda vaccinerna har använts av många tusen kvinnor och de biverkningar som beskrivits är till största delen av lindring natur. De vanligaste biverkningarna är svullnad, ömhet och rodnad vid injektionsstället samt övergående feber. Trötthet, muskelvärk och huvudvärk har också beskrivits.  Biverkningsmönstret skiljde sig inte hos barn. I produktinformationen finns detaljerad information om de biverkningar som förekommit i studierna – se länk till höger på sidan.

Kan jag vaccinera mig om jag är gravid?

Nej, om du är gravid ska du inte vaccinera dig – framför allt eftersom inget HPV-vaccin har testats speciellt på gravida. I de kliniska prövningarna vaccinerades ett antal kvinnor som senare visade sig ha varit gravida vid vaccinationstillfället, trots att de uppmanats att skydda sig mot graviditet. Vid uppföljning av dessa kvinnor sågs ingen ökad risk för missfall eller missbildning. Om du har blivit vaccinerad och efteråt upptäcker att du är gravid bedöms risken för skadlig effekt på fostret därför som liten.

Varför behöver jag gynekologiska cellprovskontroller när jag är vaccinerad?

Eftersom dagens vaccin endast skyddar mot två HPV-typer som beräknas orsaka 70 % av fallen av livmoderhalscancer kan vaccination inte skydda mot all livmoderhalscancer.  Det är därför viktigt att fortsätta att gå på regelbundna gynekologiska cellprovskontroller – även om du är vaccinerad.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Godkända HPV-vacciner

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies