Furadantin kan tillfälligt ta slut igen

den 11 augusti 2008

Tillgången på Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg tabletter är åter tillfälligt begränsad. Vid behandling av sporadisk nedre urinvägsinfektion hos kvinnor rekommenderas som ersättning pivmecillinam i första hand och trimetoprim i andra hand.

Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg tabletter har under sommaren varit slut på apotek på grund av produktionsproblem. Sedan produktionen återupptagits har dock en tillfällig briststituation uppstått igen. Från och med slutet av september beräknas Furadantin åter finnas på apoteken i normal omfattning.

Nitrofurantoin eller pivmecillinam är alternativa förstahandsval vid behandling av sporadisk nedre urinvägsinfektion hos kvinnor. Eftersom nitrofurantoin inte finns i något annat läkemedel rekommenderas pivmecillinam i första hand och trimetoprim i andra hand.

Bristsituationen gäller inte 5 mg tabletter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies