Furadantin tillfälligt slut

den 30 juni 2008

Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg tabletter är tillfälligt slut. Vid behandling av sporadisk nedre urinvägsinfektion hos kvinnor rekommenderas pivmecillinam i första hand och trimetoprim i andra hand.

Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg tabletter är tillfälligt slut på grund av produktionsproblem. Från och med vecka 29 beräknas Furadantin åter finnas på apoteken enligt information från läkemedelsföretaget.

Nitrofurantoin eller pivmecillinam är alternativa förstahandsval vid behandling av sporadisk nedre urinvägsinfektion hos kvinnor. Eftersom nitrofurantoin inte finns i något annat läkemedel rekommenderas pivmecillinam i första hand och trimetoprim i andra hand.

Bristsituationen gäller inte 5 mg tabletter.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies