Hearing om missbruk av Subutex (buprenorfin)

den 18 april 2008

Det finns ett tilltagande missbruk av Subutex (buprenorfin) och förstahandsvalet vid behandling av opioidberoende bör därför vara Suboxone (buprenorfin/nalaxon). Det kom man fram till vid en hearing som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen anordnade tidigare i vår.

På grund av rapporter om tilltagande missbruksproblem med Subutex (buprenorfin) sammankallade Läkemedelsverket och Socialstyrelsen en hearing den 13 mars 2008 på Arlanda.

Slutsatser från denna hearing:

 • Det finns ett tilltagande missbruk av Subutex, med vissa regionala skillnader.
 • Distributionsvägarna för missbruket av Subutex är oklara. Betydande tullbeslag visar att smuggling från andra länder utgör en källa, men läckage från missbruksvården kan inte uteslutas.
 • Missbruket kan antingen ske i berusningssyfte, för att behandla abstinens eller bruk i väntan på tillträde på behandling.

 

För att komma till rätta med missbruksrisken har företaget som marknadsför Subutex lanserat det nyligen registrerade Suboxone, som har en 20 % tillsats av den rena opioidantagonisten naloxon. I regel eliminerar naloxontillsatsen intravenöst missbruk, men då naloxon har teratogena effekter får Suboxone inte ges åt gravida. Med Suboxone som förstahandsmedel, utom i fall med hög opioidtolerans då metadon är indicerat, reduceras misstanken att illegalt åtkommet buprenorfin härrör från missbruksvården. 


Rekommendation

 • När metadon inte är indicerat initialt bör Suboxone (buprenorfin/naloxon) utgöra förstahandsbehandling, utom vid graviditet.
 • Skulle abstinensbesvär uppkomma när man skiftat över från Subutex till samma buprenorfin-dos i Suboxone, kan i först hand en mindre höjning av Suboxonedosen prövas. I vissa av dessa fall får man återgå till Subutex eller skifta över patienten till metadon.
 • Patienter som är under behandling med Subutex, men där farhågor om läckage föreligger, och skulle föranleda kontrollåtgärder, kan med fördel erbjudas att sättas över på Subuxone.
 •  Patienter som är välinställda och välfungerande på Subutex bör ej sättas över på Suboxone.Följande personer deltog i hearingen:

 • Professor Hannu Alho, Department of Mental Health and Alcohol Research, Helsinki
 • Docent Bo Bergman, Läkemedelsverket
 • Assistent Kristina Bergström, Läkemedelsverket
 • Överläkare Olof Blix, Beroendeenheten/Psykiatriska kliniken, Jönköping
 • Verksamhetschef, Docent Stefan Borg, Beroendecentrum, Stockholm
 • Utredare Abit Dundar, Socialstyrelsen
 • Professor Lars Gunne, Läkemedelsverket
 • Programchef, Med dr Leif Grönblad, Metadonenheten, Akademiska sjukhuset
 • Docent Marcus Heilig, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, USA
 • Dr Anders Håkansson, Klinisk alkoholforskning, Lunds Universitet
 • Professor Jan Liliemark, Läkemedelsverket
 • Psykolog Lars Lundell, Beroendekliniken, Göteborg
 • Verksamhetschef, Chefsöverläkare Carl-Gustaf Olofsson, Psykiatriska kliniken, Skellefteå
 • Verksjurist Pål Resare, Socialstyrelsen
 • Överläkare Christian Simonsberg, Beroendekliniken, Göteborg
 • Klinisk utredare, Överläkare Hans Sjögren, Läkemedelsverket
 • Vårdenhetschef Karina Stein, Beroendekliniken, Göteborg
 • Verksamhetschef Tommy Strandberg, Beroendecentrum stab, Örebro
 • Medicinalråd Claes Tollin, Socialstyrelsen

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies