Kamning och information de viktigaste vapnen mot huvudlöss

den 4 september 2008

Smittskyddsinstitutet har visat att lössen i Sverige börjar bli motståndskraftiga mot lusmedlet Prioderm. Läkemedelsverket har ännu inte tagit ställning till vilket läkemedel som ska rekommenderas i fortsättningen. Men för att förebygga lusspridning är luskamning och information till omgivningen fortfarande de bästa vapnen.

Smittskyddsinstitutet har i en studie visat att huvudlössen i Sverige nu börjar bli resistenta, motståndskraftiga, mot malation som ingår i läkemedlet Prioderm. Läkemedelsverket har i många år rekommenderat Prioderm kutan lösning som förstahandsval vid huvudlöss.

Oklart hur utbredd resistensen är

Smittskyddsinstitutets studie ger inte svar på hur utbredd resistensen är i Sverige, men de bedömer inte att det gäller majoriteten av löss.  Innan vi vet mer om förekomsten av resistens kan Läkemedelsverket inte ta ställning till om Prioderm också fortsättningsvis ska vara förstahandsval bland läkemedel mot huvudlöss. För läkemedlet Nix har man sett stark resistensutveckling i många länder och det rekommenderas därför endast till vissa patientgrupper, till exempel spädbarn. Om behandlingen med Prioderm inte fungerar rekommenderas i stället läkemedlet Tenutex. 

Andra medel mot huvudlöss

På senare år har nya så kallade medicintekniska produkter för behandling av huvudlöss kommit på marknaden och säljs såväl på apotek, i hälsofackhandeln som på Internet. Det är produkter som dels innehåller växtolja, dels dimetikon, beståndsdelar som enligt tillverkarna har en kvävande effekt på lössen. Läkemedelsverket har inte tagit ställning till effekten av dessa medicintekniska produkter eftersom de styrs av ett helt annat regelverk än läkemedel.

Om behandlingen inte fungerar

Att behandlingen inte fungerar behöver inte bero på att lössen är resistenta. Om lössen finns kvar trots behandling, kontrollera följande:

  1. Är behandlingen utförd enligt anvisningarna i förpackningen?
    Det är viktigt att du använder tillräckligt mycket medel och att du upprepar behandlingen efter en vecka.
  2. Kan det vara så att du har blivit smittad igen?
    Det är mycket viktigt att alla i bekantskapskretsen finkammar sig och behandlar sig om löss upptäcks.

Misstänker du ändå att lössen är resistenta mot det medel du använt ska detta meddelas till Läkemedelsverket. 

Förebygg spridning med luskam och information

Det bästa sättet att förebygga spridning av löss är att med jämna mellanrum undersöka håret med hjälp av en luskam. Det är speciellt viktigt i samband med skolornas terminsstart på hösten. Upptäcker du löss påbörjar du behandling så snart som möjligt. Undersök samtidigt alla familjemedlemmar, men behandla endast de som har löss.  Informera även den närmaste bekantskapskretsen, liksom skola och dagis, eftersom det är sannolikt att fler drabbats. Observera att lössen inte alltid ger upphov till klåda. Det kan därför hända att du har blivit smittad utan att du märker av det.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies